vi skapar synlighet för ditt varumärke utomhus.

Xponera media erbjuder sina kunder att synas på och i kollektivtrafiken. Vi erbjuder även kundanpassade fasta och mobila reklamytor, såväl traditionella som digitala. Genom vårt nätverk med många samarbetspartners kan vi även hitta flera lösningar över större regioner.

Xponera media är en del i bussgruppen.se


Samarbetspartners