Format: Superback-Light
Antal: Upp till 50 bussar
Period: 2/4 veckor
Pris: 9900:- 1 buss i 4 veckor
Kampanjpris 10 bussar 2 veckor: 35 000:-
Kampanjpris 10 bussar 4 veckor 49 500:-
Tryck & moms tillkommer. Formatet finns i Örebro & Västerås.

Format: Superback
Antal: Upp till 20 bussar
Period: 4 veckor
Pris: 20 000:- 1 buss i 4 veckor
Fler bussar och längre perioder mot offert
Tryck & moms tillkommer. Formatet finns i
Örebro & Västerås.

Format: Superside (helfolierad långsida)
Antal: Upp till 10 bussar
Period: 4 veckor
Pris: 20 000:- 1 buss i 4 veckor
Fler bussar och längre perioder mot offert
Tryck & moms tillkommer. Formatet finns i
Örebro & Västerås.

Format: Dubbelsidig fönsterskylt
Antal: 70 bussar
Period: Veckovis
Pris: 10 000:- 
Fler veckor mot offert
Tryck & moms tillkommer. Formatet finns i
Örebro & Västerås

Format: Förarplatsskylt
Antal: 70 bussar
Period: Veckovis
Pris: 13 500:- 
Fler veckor mot offert
Tryck & moms tillkommer. Formatet finns i 
Örebro & Västerås.